El curs 2015-16 iniciem el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Comercials.

Vídeo promocional

Aquests estudis capaciten per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

S’imparteix en modalitat dual (es combina la formació a l’Institut i a l’empresa, on l’alumne, atès que és un treballador, rep una remuneració) i s’estructuren en mòduls professionals.

Presentació dels estudis 2016-17