Recuperacions setembre 1 BAT

Alumnat de 1r de Batxillerat amb matèries pendents

  • Calendari setembre
  • Enllaç a les tasques
  • Les tasques són imprescindibles per aprovar la matèria a les proves extraordinàries del 1 i 2 de setembre de 2021.
  • La feina s’ha de presentar al professor de cada matèria el dia de la prova.
  • Si un alumne té una matèria pendent, no cal que faci la feina comuna a tot l’alumnat (tasques estiu).