Centre d’Agrupament d’alumnat sord

logocredac

L’Institut Viladomat, és un Centre d’Agrupament d’alumnat sord en modalitat oral. Acull de l’any 2016, a les seves aules, alumnat sord que es comunica oralment i que segueix la seva escolaritat juntament amb la resta d’alumnat oïdor.

L’objectiu és la plena inclusió de l’alumnat sord en el centre i la seva participació i accés a la informació, i al coneixement en igualtat d’oportunitats.

L’alumnat amb dèficit auditiu compta amb les mesures d’atenció a la diversitat que preveu l’Institut per a tot l’alumnat amb necessitats educatives especials. També, i degut a les seves característiques específiques, reben el suport del Centre de Recursos educatius per a Deficients Auditius Pere Barnils. Una logopeda del CREDA i una Mestra d’Audició i Llenguatge (MALL), totes dues professionals del CREDA, es desplacen al centre per atendre a l’alumnat amb dèficit auditiu a nivell logopèdic i de suport curricular.

El CREDA, Servei Educatiu del Departament d’Ensenyament, està format per logopedes, psicopedagogs i audioprotetistes que atenen, en col·laboració amb els professionals del centre i els altres serveis educatius de zona, a l’alumnat sord o amb greus transtorns del llenguatge i a les seves famílies.