Què és la Junta Directiva?

3-10-15 afaÉs l’òrgan gestor de l’associació i està formada per pares i mares voluntaris designats a l’assemblea general, que es comprometen a desenvolupar els objectius de l’associació i a vetllar perquè es compleixin.

La composició de la Junta actual és la següent:

  • Presidència: Ferran Escolà (Esteve Escolà)
  • Tresoreria Ana Espinosa (Èric i Iker Ódena)
  • Secretaria: Joan Samsó (Alba i Judit Samsó)