Altres activitats

  1. Festes i esdeveniments

L’AFA promou les relacions entre les famílies, l’equip docent, i l’entorn. Pe això organitza festes o activitats diverses del barri: Festa de Nadal, Sant Jordi, etc.

  1. Nou Institut

Participa en el seguiment de les obres del nou edifici.

  1. Activitats

També organitza actes formatius i informatius per a les famílies, com poden ser xerrades, trobades o conferències sobre diferents aspectes d’interès relacionats amb l’educació dels nostres fills.

  1. Participa

A la FaPac: És la federació d’AMPA més gran de Catalunya, tant a primària com a secundària. Són més de 2.100 AMPA repartides en més de 750 municipis i representem més de 400.000 famílies. La seva missió és reforçar i defensar una educació pública de qualitat, catalana, laica, equitativa, integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa.

A les reunions entre l’AFA i l’equip directiu

Als Consell Escolars

notisafa