Altres activitats

 • Festes i esdeveniments
 • L’AFA promou les relacions entre les famílies, l’equip docent, i l’entorn. Pe això organitza festes o activitats diverses del barri: Festa de Nadal, Sant Jordi, etc.

 • Activitats
 • També organitza actes formatius i informatius per a les famílies, com poden ser xerrades, trobades o conferències sobre diferents aspectes d’interès relacionats amb l’educació dels nostres fills.

 • Projecte Rellegint
 • Participa
 • A la FaPac: És la federació d’AMPA més gran de Catalunya, tant a primària com a secundària. Són més de 2.100 AMPA repartides en més de 750 municipis i representem més de 400.000 famílies. La seva missió és reforçar i defensar una educació pública de qualitat, catalana, laica, equitativa, integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa.

  A les reunions entre l’AFA i l’equip de gestió

  Als Consell Escolars

  notisafa