Instal·lacions

 • Aulari equipat amb ordinadors i canons de projecció
 • Aules de Tecnologia (4) amb equipament de circuits de pneumàtica i programes de control i automatització
 • Aules d’Educació Visual i Plàstica (2)
 • Aula d’Acollida (atenció a la diversitat de l’alumnat nouvingut)
 • Aula d’audiovisuals
 • Aula d’Idiomes
 • Aula de Música
 • Biblioteca (amb un nou projecte de renovació i oferta del servei)
 • Sala d’Actes (teatre)
 • Espais TIC
 • Aules d’Informàtica amb pissarres digitals (3)
 • Laboratoris de ciències experimentals (3)
 • Gimnàs
 • Pistes poliesportives de futbol i bàsquet