Viatge a Roma (4t d’ESO i 1r de Batxillerat)

La data del viatge s’acosta i hem de recollir la documentació necessària i els últims pagaments.

Abans del juny caldrà entregar:

  • l’autorització de menors per viatjar sols a l’estranger
  • la Targeta Sanitària Europea

L’autorització de menors s’ha de tramitar al Mossos d’Esquadra, a la Policia Nacional. Cal omplir aquest imprès prèviament i fer-ne una fotocòpia,  i portar l’original i dues fotocòpies del llibre de família, els documents del menor i dels progenitors o tutors legals (DNI, NIE o passaport). Encara que els pares estiguin separats, cal portar la documentació de tots dos.

Per tramitar la Targeta Sanitària Europea cal acudir a l’oficina de la Seguretat Social (Rambla Just Oliveres, 50 o Avda. de la Torrassa, 90-101) o també es pot sol·licitar per internet a la pàgina web:

https://w6.seg-social.es/solTse/Inicio?Input1=Solicitar+%2F+Renovar++Tarjeta+Sanitaria

El preu definitiu del viatge són 450 €. Hem patit dues baixes: en el cas que algú més decideixi no anar-hi, podria afectar el preu fins l l’últim pagament. El segon pagament de 150 euros, fet al març, no ha estat fet per totes les famílies i, en alguns casos ha estat parcial. L’alumnat de 4t que ha venut roses haurà de fer un últim pagament de 142 euros i els alumnes de Batxillerat que van organitzar la xocolatada, 140. La resta, 150. Cal recordar, com es deia a la circular que vam passar, que cal tenir al dia el pagament de la matrícula i del material d’aquest curs. 

Abans del 29 de maig ha d’estar pagada la totalitat del viatge.

En cas de tenir algun problema, caldrà comunicar-ho a la persona responsable amb antel·lació i trobarem una solució.  

Eva Guerrero

Coordinació d’activitats i serveis escolars