DOCUMENTACIÓ PER VIATJAR A L’ESTRANGER

L’alumnat que realitzi sortides de final de curs a l’estranger haurà de presentar amb antelació la següent documentació:

  • l’autorització de menors per viatjar sols a l’estranger
  • la Targeta Sanitària Europea
  1. L’autorització de menors s’ha de tramitar al Mossos d’Esquadra,. Cal omplir aquest imprès prèviament i fer-ne una fotocòpia,  i portar l’original i dues fotocòpies del llibre de família, els documents del menor i dels progenitors o tutors legals (DNI, NIE o passaport). Encara que els pares estiguin separats, cal portar la documentació de tots dos. Com que aquest document té una validesa de 2 mesos, cal gestionar-lo i presentar-lo al professor/a responsable un mes abans de la sortida (2n d’ESO, maig; 4t d’ESO, març). 

2. Per tramitar la Targeta Sanitària Europea cal acudir a l’oficina de la Seguretat Social (Rambla Just Oliveres, 50 o Avda. de la Torrassa, 90-101) o també es pot sol·licitar per internet a la pàgina web:

https://w6.seg-social.es/solTse/Inicio?Input1=Solicitar+%2F+Renovar++Tarjeta+Sanitaria

És preferible tramitar la targeta amb temps, ja que triga aproximadament un mes en arribar.