Sortides

Enguany hem lliurat per primer cop una autorització d’inici de curs en la qual, a cada nivell, les famílies donen el consentiment per a l’assistència a les sortides previstes i aprovades en el Consell escolar del passat 15 d’octubre. Algunes sortides no tenen data confirmada, però l’autorització serà vàlida. Quan el professorat que organitza les sortides entregui algun document amb dades més concretes de les sortides, el podran consultar en aquests enllaços.

A més, en el cas que no es pugui assistir a alguna d’aquestes sortides, tampoc no hi ha problema: serà el professorat que les organitza qui en controli els participants. En el següents enllaços podran veure les sortides previstes i realitzades a mesura que es vagin actualitzant, així com les noves sortides proposades i acceptades per nous consells escolars. Per a les sortides que es vagin incorporant, caldrà signar noves autoritzacions.

Poden consultar les sortides i esdeveniments del centre al calendari.

 

1r d’ESO 2nd’ESO 3r d’ESO 4t d’ESO
1r de Batxillerat 2n de Batxillerat