Sortides

Enguany hem lliurat una autorització d’inici de curs en la qual, a cada nivell, les famílies donen el consentiment per a l’assistència a les sortides previstes i aprovades en el Consell escolar del passat 15 d’octubre. Algunes sortides no tenen data confirmada, però l’autorització serà vàlida. Quan el professorat que organitza les sortides entregui algun document amb dades més concretes de les sortides, el podran consultar al calendari de l’institut, que poden veure clicant a la icona “agenda” a la part dreta de la capçalera d’aquesta pàgina web.

A més, en el cas que no es pugui assistir a alguna d’aquestes sortides, tampoc no hi ha problema: serà el professorat que les organitza qui en controli els participants.

Poden consultar les sortides i esdeveniments del centre al calendari.