Dràstics amb els plàstics (3r d’ESO)

A 3r d’ESO es amb l’objectiu de treballar la cadena de producció dels plàstics i el seu impacte, per tal que l’acció de servei incideixi en desplegar mesures de prevenció i reducció d’aquests residus en l’entorn on es desenvolupa.

Els grups que participen en aquesta activitat ho fan amb tot el grup classe i, com a activitat de servei a la comunitat, escriuran obres de teatre amb titelles fets amb materials reutilitzats, i aniran a representar-les a escoles de primària. Així doncs, a més de ser una activitat de presa de consciència sobre la gestió de residus, es treballarà transversalment llengua catalana, llengua castellana i educació visual i plàstica, en la creació del text teatral i dels titelles i l’atrezzo.