Projectes i ApS

A més de l’activitat acadèmica habitual, a l’institut volem impulsar el treball per projectes.

Aquest curs hem dedicat les hores de les assignatures optatives a 1r d’ESO a treballar un projecte transversal i diferent cada trimestre, per tal de fomentar el treball en grup i les competències bàsiques en tots els àmbits.

A 3r d’ESO i 4t d’ESO es realitzen les activitats d’Aprenentatge i servei són la manera de dur a terme el servei comunitari i que són part del currículum obligatori de l’ESO. A cadascuna de les activitats proposades, l’alumnat realitza un procés d’aprenentatge de continguts, competències i habilitats pròpies de cada tasca, amb l’objectiu de realitzar posteriorment un servei per la comunitat, tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn.