Història

Formem persones responsables i autònomes, preparades per a la vida.

Vam començar la nostra tasca educativa el 1996, amb la característica d’haver estat escollit per l’Administració com un dels centres ordinaris que atenen alumnes amb necessitats educatives especials (NEE), experiència innovadora que dona continuïtat a un projecte ja iniciat a l’escola Can Palmer d’aquesta localitat. Així doncs, som un centre integrador i innovador que fa un esforç per a millorar contínuament la qualitat dels diferents vessants que intervenen en els processos d’aprenentatge. El nostre objectiu és oferir un ensenyament públic de qualitat als alumnes, per tal d’aconseguir formar persones responsables i autònomes, preparades per a la vida. Basem la nostra feina en el valor de la democràcia, la llibertat i l’esforç personal. Si feu un recorregut per aquesta pàgina web, trobareu informació detallada de la nostra oferta educativa formada pels estudis d’ESO i Batxillerat (modalitats de ciències i tecnologia, humanístic, ciències socials i d’arts).