Instal·lacions

Totes les aules disposen de connexió wifi i equip multimèdia. L’institut també disposa d’equipaments específics: quatre aules d’informàtica, un taller de tecnologia, un laboratori de ciències i un laboratori de física i química, biblioteca,  aula de música, aula de dibuix, una sala polivalent coberta, una pista poliesportiva,  aula d’acollida, hort ecològic, ascensor i diversos aparcaments de bicicletes i patinets.