Secretaria

En els centres d’ensenyament secundari, la secreraria és l’agent de gestió administrativa visible, per tant, és bàsic que la seva presència a la web sigui un dels elements de navegació principals. És important que la informació s’exposi de forma clara, a fi de facilitar la usabilitat de l’espai. La informació d’aquesta secció hauria d’incloure:

 • Horari d’atenció al públic:
  • Dilluns, dimarts i dijous: 12.00 a 14.00
  • Dimecres i divendres: 8.00 a 10.00
  • Dilluns tarda (excepte juliol i primera quinzena de setembre): 15.00 a 17.00
 • Tràmits (sol·licitud de certificats…)
 • Preinscripció i Matrícula
 • Documents (autorització de sortides, ús de serveis digitals, etc.)
 • Beques i ajuts
 • Proves d’accés als cicles formatius
 • etc.