Projecte Seguim

El propòsit del projecte és contribuir a disminuir l’abandonament prematur tant dels estudi d’ESO com dels estudis post obligatoris. Es treballa la motivació dels participants, dotant-los d’eines per orientar-los en la presa de decisions i fomentant l’autoconeixement personal. Fent-los també coneixedors del mercat educatiu i laboral de l’entorn.

Àmbits de treball: Reforç contingut curricular. Mentoria – coach. Orientació formativa. Acompanyament familiar.