Atenció a l’alumnat

Seguiment individual

Transició primària-secundària:

 • Un canvi de centre té beneficis: malgrat els nervis i el repte que pot suposar és enriquidor, els fa créixer com a persones, fan noves amistats. Som un centre molt familiar.
 • Acollida de l’ alumnat de 1r ESO:
  • coordinació amb les escoles de primària;
  • 1r dia presentació de l’equip directiu, els tutors, el professorat;
  • durant la primera setmana es realitza una sortida de cohesió per tot l’alumnat de 1r ESO;
  • els grups de 1r ESO són heterogenis; hi ha equilibri entre nois-noies, d’acord amb la proposta de primària.
 • Tutoria 1r ESO: conèixer la situació de cada alumne, fer-li un seguiment individualitzat, promoure la integració en el centre, ajudar a trobar solucions positives quan hi ha situacions de conflicte, col·laboració centre – família en el procés educatiu…

Atenció a la diversitat (desdoblaments, docència compartida, adaptacions i reforç dins l’aula ordinària, atenció tutorial preferent i seguiment psicopedagògic a alumnes i famílies…)