Metodologies didàctiques

A l’aula treballem els diferents continguts i competències a través de diverses metodologies:

  • Treball cooperatiu i col·laboratiu.
  • Treball individual.
  • Setmana de projectes interdisciplinars
  • Gamificació.
  • Llibres de text.
  • Entorns digitals.