Impulsem la robòtica

El projecte té per objectiu que l’alumnat obtingui coneixements d’electrònica, programació, robòtica i sistemes de control i els apliqui per dissenyar, crear i muntar un dispositiu programable o un robot que funcioni amb les plaques electròniques Arduino. Vol estimular les vocacions tècniques, l’aprenentatge col·laboratiu basat en projectes, experimentació i en l’aplicació de la metodologia STEAM (integra coneixements de Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques).

Consta de diverses fases: Experimentació (pràctiques guiades pel professorat). Creació (projecte de l’alumne). Trobada final (Fira de Tecnologia “Cosmocaixa”).

El projecte proporciona al centre formació i assessorament al professorat, kits i material didàctic per realitzar les pràctiques i projectes.