Instal·lacions

L’institut disposa de dos laboratoris de física i química i ciències naturals, 2 aules d’informàtica, aula/taller de tecnologia, aula de música, aula de ViP, aula d’idiomes, gimnàs, espais per als diferents departaments, sala de professors, consergeria, secretaria, despatxos de gestió,  sales de visites i magatzems. Totes les aules disposen d’ordinador i projector fix, i per poder treballar a l’aula ordinària amb ordinador hi ha habilitats tres carros amb ordinadors portàtils  i un carro amb  tauletes electròniques.