Optatives 4t d’ESO

Els alumnes de 4t d’ESO han d’escollir una optativa de cada una de les tres franges. A 4t les optatives estan pensades perquè les escullin tenint en compte els estudis posteriors que vulguin realitzar.

4t ESO
OPTATIVA 1   OPTATIVA 2   OPTATIVA 3
Francès   Economia   Cultura Clàssica
Biologia i Geologia 1   Biologia i Geologia 2   Educació Visual i Plàstica
Física i Química 1   Física i Química 2   Informàtica 2
Informàtica 1   Filosofia   Tecnologia
Emprenedoria       Informàtica 3