Llibres i material  del curs 21-22

La quota de material escolar general és de 71,40€ que es cobren en dos pagaments de 35,70€, al mes d’octubre i al mes de febrer.

L’Institut escola s’encarrega de la compra del material necessari i els/les alumnes d’Infantil i Primària no l’han de portar de casa. A causa del Covid-19 aquest curs tindran un estoig individual amb el material necessari. Els alumnes d’ESO porten el seu material propi.

L’AMPA de l’Institut Escola s’encarrega de la compra dels llibres i del cobrament del cost de les fotocòpies dels dossiers de diferents assignatures, dels treballs complementaris i activitats de reforç.

L’escola treballa per projectes en moltes assignatures, per tant els mestres elaboren diferents dossiers i materials escrits propis.
També s’utilitzen alguns quaderns on els nens i les nenes escriuen.