Instal·lacions

L’edifici actual consta de tres  cossos que corresponen  a les diferents ampliacions.

Al cos frontal que té l’entrada per la Plaça Roviretes i correspon a l’antiga escola.

A l’entrada principal a la dreta, hi ha la zona d’administració i consergeria, els despatxos de direcció, la sala de professors, l’aula d’informàtica, serveis (WC) i la biblioteca. A l’esquerra el menjador i la cuina.

Al cos central, té dues plantes, a la planta baixa hi ha les aules d’educació infantil, l’aula de plàstica, l’aula de música, aula de tecnologia i plàstica, aules de petit grup, aules de CI. Tutories i serveis (WC).

A la primera planta hi ha les aules de cicle mitjà i superior, aules de secundària, petit grup, laboratori, aula d’anglès, també tutories i serveis (WC).

Les dues plantes estan comunicades per  dues escales una a cada punta del passadís i també hi ha un ascensor. Al final del passadís de la primera planta hi ha  una escala d’emergència que dona al pati.

A la  planta baixa hi ha el gimnàs, vestuaris, serveis (WC).

En un bloc separat d’aquest cos hi ha l’espai dedicat a la caldera de la calefacció, la sala de reunions de l’AMPA i dos lavabos.

Els patis són molt amplis i estan diferenciats els d’infantil i el de primària. Al pati de primària hi ha una pista esportiva i  dues portes d’accés, la del carrer Vilanova i la del carrer del Fossar vell.