BEQUES NEE 2019-20

Benvolguts Pares:

El Departament d’Ensenyament convoca ajuts i subsidis per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2019-2020.

Les sol·licituds s’han de  complimentar de forma telemàtica per mitjà de la pàgina WEB del Departament d’Ensenyament, www.gencat.cat

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE?category=bd1b6d64-ca6f-11e5-8c48-005056924a59

Abans però, cal que l’alumne/a es registri a la seu electrònica del Ministeri d’Educació de Madrid. Si ja ho va fer el curs passat podrà utilitzar el mateix usuari i contrasenya.  De moment no hi ha impresos en paper.

Termini:

Feta la sol·licitud telemàtica es generarà un document amb format pdf que s’ha d’imprimir i portar-lo a l’escola abans del dia 23 de setembre de 2019.

trobareu més informació dels requisits en el següent enllaç:

Beques NEE curs 2019-20