Transport escolar curs 2020-2021

El termini de presentació de sol·licituds s’ha establert fins el 19 de juny de 2020 als centres educatius com ja és habitual.

Com la situació actual no permet el desplaçament dels pares amb normalitat, sí no ho han pogut entregar al centre escolar, ho podran fer de mitjançant instància electrònica directament al Consell Comarcal de l’Anoia (on tota la documentació haurà de ser amb format PDF) fins el dia 4 de setembre de 2020

És molt important que les famílies detallin a quina parada volen agafar l’autobús. Al nostre web s’ha habilitat perquè es pugui consultar la parada corresponent de cada ruta.

Hem de tenir molt clar les necessitats de transport doncs com, encara no sabem les mesures que s’hauran de prendre, hem d’estar preparats per reaccionar a temps per poder oferir el servei.

 

TRANSPORT OBLIGATORI (TEC) DOCUMENT

El funcionament és el mateix de cada curs.

TRANSPORT NO OBLIGATORI (TNO) DOCUMENT

El funcionament és el mateix de cada curs. L’únic que ha canviat és el detall del preu, Tot i sent el mateix, s’ha hagut de desglossar l’IVA.

Recordar que a part de la sol·licitud cal adjuntar certificat bancari o fotocopia de la llibreta on es vegi el número de compte on s’ha de carregar l’import, DNI/NIE del sol·licitant, del titular del comte i del/s alumne/s per qui es demana el servei.

TRANSPORT NO OBLIGATORI (Batxillerat) DOCUMENT

Fins el curs 2019-2020 la família havia de fer l’ingrés de l’import del transports. A partir d’aquest curs es passarà per l’Organisme de Gestió Tributària. Per tant el funcionament serà el mateix del TNO.

AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT DOCUMENT

El funcionament és el mateix de cada curs.

Entenem la dificultat del moment i per això quedem a la vostra total disposició al telèfon habitual del Consell Comarcal de l’Anoia 93.8051585 ext. 323 i al mòbil 679964666