SANT JORDI

Aquest curs la festa de Sant Jordi ha sigut diferent, la situació actual ens ha obligat a reinventar la festa de Sant Jordi que sempre fèiem a l’Institut.

Enguany s’han triat sis relats curts, un per cada hora de classe, trets del llibre “Relats curts d’un llarg viatge”, tots sobre el tema comú dels menors immigrants, així se li ha donat sentit i continuïtat al llarg de tot el matí. Cada un dels relats tenien associades fotografies.

L’activitat consistia en que els primers 15 minuts de cada hora de classe, el professor ha llegit el relat i ha projectat la fotografia relacionada amb el relat, després s’ha comentat amb els alumnes.

ENLLAÇ ALS SIS RELATSRELATS CURTS “Sant Jordi” 2021