PLA D’ORGANITZACIÓ CURS 2021-2022

Pla d’organització per al curs 2021-2022, document provisional. Aquest document serà vigent durant tot el curs i estarà en constant revisió i modificat si la situació epidemiològica així ho requereix.

PLA D’ORGANITZACIÓ CURS 2021-2022 (Aprovat al claustre núm. 152. Pendent d’aprovar per consell escolar)

Resum del Pla d’organització per al curs 2021-2022, per les famílies.

RESUM DEL PLA D’ORGANITZACIÓ CURS 2021-2022

Pla de Contingència digital curs 2021-2022.

PLA DE CONTINGÈNCIA DIGITAL CURS 2021-2022 (Aprovat al claustre núm. 152. Pendent d’aprovar per consell escolar)