Horaris comunicació famílies professorat (COMFIA)

COMFIA (Comunicació amb famílies i alumnes): aquesta és la hora que tots els professors del centre tenen per atendre les famílies i alumnes, referent a la matèria que imparteixen. Per poder ser atesos correctament sempre s’ha de demanar amb antelació, per mitja de trucada al centre o amb nota a l’agenda del vostre/a fill/a.

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
 8.00 h a 9.00 h
 9.00 a 10.00 h
 10.00 a 11.00 h
 11.30 h a 12.30 h
 12.30 h a 13.30 h
 13.30 h a 14.30 h