Tutoria 2n F

HORARI 2n F (curs 2021-2022)

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8 – 9
MÚSICA MATES TECNOLOGIA CASTELLÀ NATURALS
9 – 10 MATES SOCIALS ANGLÈS OPTATIVA CASTELLÀ
10 – 11 CATALÀ ANGLÈS SOCIALS NATURALS TUTORIA
11 – 11.30 PATI
11.30 – 12.30 CASTELLÀ CATALÀ OPTATIVA MATES ANG/2
12.30 – 13.30 SOCIALS TECNO/2 ED. FÍSICA ANGLÈS MÚSICA
13.30 – 14.30 REL/CIVE NATUS/2 CATALÀ MATES

PROFESSORAT 2n F (curs 2021-2022)

MATÈRIA PROFESSOR/A
Llengua Catalana IRINA APARICIO
Llengua Castellana DORY LÓPEZ
Llengua Anglesa AGNÈS BELMONTE
Matemàtiques MARINA SAINZ
Ciències Socials: G i H SERGI QUADRADO
Ciències de la Naturalesa: F i Q MIGUEL ÁNGEL SIGNES
Tecnologies ESTHER CASANOVAS
Educació física ADRIÀ CREIXELL
Música AITOR ALEIXANDRE
Religió PILAR GARCÍA
Cultura i valors ètics ESTHER CASANOVAS
Tutoria ESTHER CASANOVAS

OPTATIVES 3r ESO (curs 2021-2022)

OPTATIVES MATÈRIA PROFESSOR/A
CINE Y LITERATURA LLENGUA CASTELLANA DORY LÓPEZ
LLENGUA ALEMANYA LLENGUA ALEMANYA JÚLIA MOLINA
READING & WRITING SKILLS LLENGUA ANGLESA MARTA JUNYENT
DESCOBRIM L’UNIVERS CIÈNCIES NATURALS LOURDES GIMENO
POSA’T EN FORMA EDUCACIÓ FÍSICA ADRIÀ CREIXELL
EXPRESSIÓ MUSICAL II MÚSICA AITOR ALEIXANDRE
ACOMPANYA’M ORIENTACIÓ EDUCATIVA EVA REY