RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA 1r BATXILLERAT SETEMBRE 2019

RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA 1r BATXILLERAT SETEMBRE 2019

La recuperació extraordinària de 1r de Batxillerat es durà a terme els dies 2 i 3 setembre de 2019.

CONVOCATÒRIA ÚNICA per a tots els alumnes que tinguin matèries pendents:

  • Dilluns 2 de setembre: a les 11,00 h del matí.

  • Dimarts 3 de setembre: a les 8,00 h del matí.

No es permetrà l’entrada d’alumnes a fer les proves de setembre després de l’hora indicada.

1r BATXILLERAT

DIA 2 DE SETEMBRE

DIA 3 DE SETEMBRE

Llengua Catalana

Llengua Castellana

Llengua Anglesa

Filosofia i Ciutadania

Educació Física

CMC

Llatí

Literatura Castellana

Història de l’Art

Economia

Mates CCSS

Grec

Matemàtiques

Dibuix Tècnic

Biologia

Física

Tecnologia Industrial

Química

Els butlletins de notes es lliuraran el dia 5 de setembre a les 11,00 h. Reclamacions dia 5 de setembre d’11,00 a 13,00 h i dia 6 de setembre de 9,00 a 11,00 h.