Mediació escolar

La Mediació Escolar és una trobada en què la persona mediadora actua per a què els protagonistes del conflicte puguin buscar conjuntament una solució.
La mediació té com a característiques principals: la voluntarietat, la confidencialitat i la llibertat en la presa de decisions.
Què és un servei de mediació i com s’accedeix a ell?
El servei de mediació es posa en funcionament per la necessitat de resoldre els conflictes de forma pacífica i per ajudar, així, a mantenir un bon clima de convivència i treball en el centre.
Inicialment, un nombre reduït de persones (màxim 30) participen a la formació i planifiquen com funcionarà, a la pràctica, el servei de mediació al propi centre.
L’accés a aquest servei es realitza de forma voluntària o, també, pot ser suggerit per una tercera persona que sap del conflicte i creu que aquesta opció pot ajudar als protagonistes a posar-se d’acord. En alguns casos, fins i tot podria resultar convenient recomanar una primera trobada mediadora com a intent per prevenir un conflicte més greu.

Accés al cartell de Mediació Escolar del centre

Vídeo explicatiu de la  Mediació Escolar a l’INS Sòl-de-Riu