Matemàtiques

El Departament de Matemàtiques agrupa al professorat de Matemàtiques del centre.

Cap de Departament: Sr. REVERTER SABATÉ, Francesc

Professorat:

 • Sra. ALTAVA SEBASTIÁN, Lidón
  • Assignatures: Matemàtiques 4t ESO i Matemàtiques  2n BAT.
 • Sr. BORRELL FERRERES, Enric
  • Assignatures: Matemàtiques 1r, 2n i 3r ESO, Optativa 2n ESO.
 • Sra. CASTEL CONESA, Elena
  • Assignatures: Matemàtiques 2n ESO.
 • Sra. HURTADO PAGÈS, Angela
  • Assignatures: Matemàtiques 4t ESO, Matemàtiques 2n BAT
 • Sr. PANISELLO BARBERÀ, David
  • Assignatures: Matemàtiques 3r ESO, Matemàtiques 1r BAT i Informàtica 3r ESO.
 • Sr. REVERTER SABATÉ, Francesc
  • Assignatures: Matemàtiques 1r i 2n ESO, Optativa 1r i 2n ESO i Matemàtiques 1r BAT.

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament: