Matemàtiques

El Departament de Matemàtiques agrupa al professorat de Matemàtiques del centre.

Cap de Departament: Sra. ALTAVA , Lidón

Professorat curs 2019-2020:

 • Sr. PANISELLO BARBERÀ, David
  • Assignatures: Matemàtiques 1r ESO (PIM) i 4t ESO, Informàtica 3r ESO.
 • Sr. MARTÍ, Josep Manel
  • Assignatures: Matemàtiques 3r i 4t ESO.
 • Sra. ALTAVA , Lidón
  • Assignatures: Matemàtiques 2n ESO, Matemàtiques  2n BAT.
 • Sra. PUCHOL,Lidón
  • Assignatures: Matemàtiques 3r ESO, Matemàtiques 1r BAT.
 • Sr. REVERTER SABATÉ, Francesc
  • Assignatures: Matemàtiques 1r ESO i 2n ESO (PIM), Matemàtiques 2n BAT.

 

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament: