Matemàtiques

El Departament de Matemàtiques agrupa al professorat de Matemàtiques del centre.

Cap de Departament: Sra. SANZ AYZA , Anna

Professorat curs 2018-2019:

 • Sr. PANISELLO BARBERÀ, David
  • Assignatures: Matemàtiques 3r i 4tESO, Informàtica 3rESO.
 • Sra. PORTOLÉS FALOMIR, Elena
  • Assignatures: Matemàtiques 2n i 3r ESO, reforç SIEI.
 • Sr. COSÍN SYLLA, Claudio  
  • Assignatures: Matemàtiques 1rBAT, Matemàtiques Científic 2nBAT.
 • Sra. SANZ AYZA , Anna
  • Assignatures: Matemàtiques 1rESO i 4t ESO , Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 2nBAT, reforç SIEI.
 • Sra. GRIFO, Glòria
  • Assignatures: Matemàtiques 1rESO i 2nESO (PIM), Matemàtiques 3r ESO.
 • Sr. REVERTER SABATÉ, Francesc
  • Assignatures: Matemàtiques 1r ESO (PIM), Matemàtiques  ESO , Matemàtiques 1rBAT

 

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament: