Llengües

El Departament de Llengües agrupa al professorat de Català i Castellà.

Cap de Departament: Sra. GIL LLUCH, Margarida

Professorat curs 2019-2020:

 • Sr. AGUDO JUAN, Josep-Lluís
  • Assignatures: Català 3r i 4t ESO, Llengua Catalana 1r BAT.
 • Sr. CAMACHO MOLINA, Tomàs  
  • Assignatures: Castellà 3r i 4t ESO, Llengua Castellana 2n BAT.
 • Sra. GIL BORDÉS, Núria
  • Assignatures: Català 2n ESO, OP 1r ESO, Llengua Catalana 1r BAT.
 • Sra. MICO TORMO, Verónica 
  • Assignatures: Castellà 1r i 2n ESO, OP 3r ESO, Llengua Castellana 1r BAT.
 • Sra. GIL LLUCH, Margarida
  • Assignatures: Català 1r i 4t ESO, Llengua Catalana 2nBAT.
 • Sr. MUÑOZ RAMOS, Isidre
  • Assignatures: Català  2n ESO(PIM) i 3r ESO.
 • Sra. REVERTER NOLLA, Josefa
  • Assignatures: Català  1rESO (PIM), Literatura Catalana 1r BAT.
 • Sra. GONZÁLEZ TEJADILLOS, Cristina
  • Assignatures: Castellà 1R, 3r i 4t ESO, Llengua Castellana 1r BAT.

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament: