Llengües

El Departament de Llengües agrupa al professorat de Català i Castellà.

Cap de Departament: Sra. GIL LLUCH, Margarida

Professorat curs 2018-2019:

 • Sr. AGUDO JUAN, Josep-Lluís
  • Assignatures: Català 3r i 4t ESO,  reforç SIEI.
 • Sr. CAMACHO MOLINA, Tomàs  
  • Assignatures: Castellà 3r i 4t ESO, Llengua Castellana 2n BAT, Literatura Castellana 2n BAT..
 • Sra. FÈLIX PRUÑONOSA, JUDIT  
  • Assignatures: Català 1r ESO, OP 1r ESO, reforç SIEI.
 • Sra. MICO TORMO, Verónica 
  • Assignatures: Castellà 1r i 2n ESO, OP 2n ESO.
 • Sra. GIL LLUCH, Margarida
  • Assignatures: Català 2n i 3r ESO, Llengua Catalana 1rBAT, reforç SIEI.
 • Sr. MUÑOZ RAMOS, Isidre
  • Assignatures: Català  1r i 4t ESO (PIM), Llengua Catalana 2n BAT.
 • Sra. REVERTER NOLLA, Josefa
  • Assignatures: Català  2nESO (PIM), Català 4t ESO, Literatura Catalana 1r BAT, reforç SIEI.
 • Sra. GARCÍA SÁNCHEZ, Montserrat
  • Assignatures: Castellà 3r ESO, Llengua Castellana 1r BAT,  reforç SIEI.

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament: