Llengües

El Departament de Llengües agrupa al professorat de Català i Castellà.

Cap de Departament: Sra. GIL LLUCH, Margarida

Professorat:

 • Sra. BELTRAN ADELL, Marta
  • Assignatures: Català i Castellà 1r ESO.
 • Sr. VIDAL DE LAS HERAS , Xavier
  • Assignatures: Català i Castellà 3r ESO, Llengua Castellana 1r BAT.
 • Sra. GIL BORDÉS, Núria
  • Assignatures: Català i Castellà  1r ESO, Llengua Catalana 2n BAT.
 • Sra. PÉREZ BULLICH, Carme 
  • Assignatures: Català i Castellà  4t ESO, OP 3r ESO.
 • Sra. GIL LLUCH, Margarida
  • Assignatures: Català i Castellà 2n ESO, OP 3r ESO, Llengua Catalana 1r BAT.
 • Sr. MUÑOZ RAMOS, Isidre
  • Assignatures: Català i Castellà   3r ESO i 3r ESO, Llengua Castellana 1r BAT.
 • Sra. REVERTER NOLLA, Josefa
  • Assignatures: Català  4t ESO, OP 3r ESO, Literatura Catalana 1r BAT.
 • Sra. GONZÁLEZ TEJADILLOS, Cristina
  • Assignatures: Català i Castellà 1r, 2n ESO (PIM: aquest curs COVID no), Llengua Castellana 1r BAT,  Llengua Castellana 2n BAT.

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament: