Instal·lacions

Els espais més destacats dels que disposa el nostre centre són els següents:

 • Biblioteca Escolar
 • Pistes Esportives
 • Gimnàs
 • Sala Actes
 • Laboratori de Biologia i de Física i Química
 • Taller Tecnologia
 • Taller Cicle Formatiu Manteniment
 • Aula d’Informàtica
 • Aula de Dibuix
 • Aula de Música
 • Aula d’Idiomes
 • Aula SIEI
 • Aules Att. Divesitat
 • Cantina
 • Jardí i Hort Escolar Ecològics
 • Zones de lleure (taules ping-pong, futbolins, escacs, etc.)