ESO

Relació de professorat assignats als equips docents d’Educació Secundària Obligatòria.

Equip docent de 1r d’ESO curs 2018-2019:

 

  Curs 2018-2019 professor/a grup grup de
codi matèria nom i cognoms aula diversitat
CS Ciènces Socials Alfonso Àvila A/B/C
CN Ciències Naturals Azucena Serrat/Joaquim Garcia A/B/C
EF Educació Física Juan Ortí A/B/C
EV Educació Visual Xavier Rovira A/B/C
MU Música Mireia Daudén A/B/C
IA Llengua Anglès Neus Barrera/Pilar Juan A/B/C G1
Belén Martí A/B/C G2(PIM)
Maria José Barón A/B/C G4
Vicent Ruiz A/B/C G3
LS Llengua Castellana Veronica Mico A/B/C
Isidre Muñoz A/B/C (PIM)
LC Llengua Catalana Judit Fèlix Pruñonosa A/B/C
Isidre Muñoz A/B/C (PIM)
MA Matemàtiques Anna Sanz A/B/C
F Reverter/Glòria Grifo A/B/C (PIM)
OP Optatives   A/B/C
RE/ET Religió Pili Salvadó A/B/C
Cultura i valors ètics Manel Llarch A/B/C
TE Tecnologia Gerard Ramón / Carlos Salvadó A/B/C
TU Tutoria 1A Judit Fèlix Pruñonosa A
Tutoria 1B Belén Martí B
Tutoria 1C Isidre Muñoz C

 

Equip docent de 2n d’ESO curs 2018-2019:

  Curs 2018-2019 professor/a grup grup de
codi matèria nom i cognoms aula diversitat
CS Ciènces Socials Manel Llarch A/B/C
CN Ciències Naturals Marga Ripollés/J Garcia/A Serrat A/B/C
EF Educació Física Josep Casanova A/B/C
MU Música Mireia Daudén A/B/C
IA Llengua Anglès Belén Martí A/B/C G3
M José Barón/Míriam Giménez A/B/C G1
Pilar Juan A/B/C G4
Vicent Ruiz A/B/C G2
LS Llengua Castellana Verónica Mico A/B/C
Sefa Reverter A/B/C (PIM)
LC Llengua Catalana Marga Gil A/B/C
Sefa Reverter A/B/C (PIM)
MA Matemàtiques Elena Portolés/F Reverter A/B/C
Glòria Grifo A/B/C (PIM)
OP Optatives   A/B/C
RE/ET Religió Pili Salvadó A/B/C
Cultura i valors ètics Manel Llarch A/B/C
TE Tecnologia Gerard Ramón/Carlos Salvadó A/B/C
TU Tutoria 2A Mireia Daudén A
Tutoria 2B Manel Llarch B
Tutoria 2C Marga Ripollés C

 

Equip docent de 3r d’ESO curs 2018-2019:

  Curs 2018-2019 professor/a grup grup de
codi matèria nom i cognoms aula diversitat
CS Ciènces Socials Alfonso Àvila A/B/C
CN FQ / BG Joaquim Garcia/Ana Valle A/B/C
EF Educació Física Juan Ortí A/B/C
EV Educació Visual Xavier Rovira A/B/C
IA Llengua Anglès Neus Barrera A/B/C G3
Belén Martí/Maria José Barón A/B/C G1
Vicent Ruiz A/B/C G2
Pilar Juan A/B/C G4
LS Llengua Castellana Montse Garcia A/B/C
Tomàs Camacho A/B/C A DIV
LC Llengua Catalana Lluís Agudo A/B/C
Marga Gil A/B/C A DIV
A/B/C
A/B/C
MA Matemàtiques Elena Portolés A
Glòria Grifo B/C
David Panisello/F Reverter A/B/C A DIV
OP Optatives   A/B/C
RE/ET Religió Pili Salvadó A/B/C
Cultura i valors ètics Olga Reverter A
Olga Reverter B
Olga Reverter C
TE Tecnologia Gerard Ramón/D Panisello A/B/C
TU Tutoria 3A Glòria Grifo A
Tutoria 3B Montse Garcia B
Tutoria 3C Elena Portolés C


Equip docent de 4t d’ESO curs
2018-2019:

  Curs 2018-2019 professor/a grup grup de
codi matèria nom i cognoms aula diversitat
CS Ciènces Socials CS4 Veronica Martínez A/B
Veronica Martínez C  
Economia EC4 Claudi Panisello A/B/C
Llatí LA4 Manel Esteve A/B/C
CN Biologia BG4 Azucena Serrat A/B/C
Física i Química FQ4 Joaquim Garcia A/B/C
Física i Química FQ4* Julià Bonfill A/B/C
EF Educació Física Pep Casanova A/B/C
EV Educació Visual EV4 Pilar Salvador A/B/C
Educació Visual EV4* Pilar Salvador A/B/C
MU Música Mireia Daudén A/B/C
IA/SF Llengua Anglès IA4 Neus Barrera A/B/C G4
Belén Martí/Vicent Ruiz A/B/C G1
Maria José Barón A/B/C G2
Pilar Juan A/B/C G3
Llengua Francesa SF4 Míriam Giménez A/B/C
LS Llengua Castellana LS4 Tomàs Camacho A/B/C
Montse Garcia A/B/C A DIV
LC Llengua Catalana LC4 Sefa Reverter A/B/C
Lluís Agudo A/B/C A DIV
 Isidre Muñoz  A/B/C
MA Matemàtiques MA4 David Panisello A/B/C
Anna Sanz/F Reverter A DIV
OP Optatives Op.1/Op.2/Op.3   A/B/C
RE / ET Religió Pili Salvadó A/B/C
Cultura i valors ètics  O Reverter/Manel Llarch A/B/C
CS/APS CS – Aprenentatge servei Neus Barrera / Pili Salvadó A/B/C
TE Tecnologia-TE4 Albert Barceló A/B/C
Tecnologia-TE4* Alfredo Lluch A/B/C
Informàtica IN4 Albert Barceló A/B/C
TU Tutoria 4A Míriam Giménez A
Tutoria 4B Pili Salvadó B
Tutoria 4C Neus Barrera C