ESO

Relació de professorat assignats als equips docents d’Educació Secundària Obligatòria.

Equip docent de 1r d’ESO curs 2020-2021:

  Curs 2020-2021 professor/a grup
codi matèria nom i cognoms aula
CS Ciènces Socials Llarch, Manel A/B/C
CN Ciències Naturals Beltran, Pilar/Juan, Fernando A/B/C
EF Educació Física Justo, Irene A/B/C
EV Educació Visual Martínez. Marina A/B/C
MU Música Badal, Celestí A/B/C
IA Llengua Anglès    
   
Ruiz, Vicent A/B/C
   
LS Llengua Castellana Beltran, Marta B/D
Gil, Núria C
González, Cristina A
 
LC Llengua Catalana Beltran, Marta B/D
Gil, Núria C
González, Cristina A
 
MA Matemàtiques Reverter, Francesc A/B/C
   
   
 
OP Optatives   A/B/C
RE/ET Religió Salvadó, Pili A/B/C
Cultura i valors ètics Llarch, Manel A/B/C
 
TE Tecnologia Ramón, Gerard/ Salvadó, Carlos A/B/C
TU Tutoria 1A Llarch, Manel A
Tutoria 1B Justo, Irene B
Tutoria 1C Gil, Núria C


Equip docent de 2n d’ESO curs 2020-2021
:

    2n ESO
  Curs 2020-2021 professor/a grup
codi matèria nom i cognoms aula
CS Ciènces Socials Arasa, Jordi A/B/C
CN Ciències Naturals Sanz Anna/ Juan, Fernando A/B/C
EF Educació Física Casanova, Josep A/B/C
MU Música Badal, Celestí A/B/C
IA Llengua Anglès    
Peris, Pilar A/B/C
Espelt, Ester A/B/C
   
LS Llengua Castellana Gil, Marga A/B
González, Cristina C
   
   
LC Llengua Catalana Gil, Marga A/B
González, Cristina C
   
   
MA Matemàtiques Domenech, Mario A/B/C
   
   
   
OP Optatives   A/B/C
RE/ET Religió Salvadó, Pili A/B
Cultura i valors ètics Arasa, Jordi A/C
   
TE Tecnologia Domenech, Mario/Ramón, Gerard A/B/C
TU Tutoria/Cotutoria 2A Arasa, Jordi/Casanova, Josep A
Tutoria/Cotutoria 2B Peris, Pilar/ Espelt, Ester B
Tutoria/Cotutoria 2C Sanz Anna/Domenech, Mario C


Equip docent de 3r d’ESO curs 2020-2021
:

  Curs 2020-2021 professor/a grup
codi matèria nom i cognoms aula
CS Ciènces Socials Mas, Martí A/B/C
CN FQ / BG Garcia, Ximo/Valle, Anna A/B/C
EF Educació Física Justo, Irene A/B/C
EV Educació Visual Martínez, Marina A/B/C
IA Llengua Anglès    
   
Juan, Pili A/B/C
   
LS Llengua Castellana    
Muñoz, Isidre A/B/C
Vidal, Xavier A/B/C
   
LC Llengua Catalana    
Muñoz, Isidre A/B/C
Vidal, Xavier A/B/C
   
MA Matemàtiques    
Segarra, Jordi A/B/C
   
   
OP Optatives   A/B/C
RE/ET Religió Salvadó, Pili A/B/C
Cultura i valors ètics Mas, Martí A/B/C
   
   
TE Tecnologia Ramón, Gerard/Panisello, David A/B/C
TU Tutoria 3A Vidal, Xavier A
Tutoria 3B Muñoz, Isidre B
Tutoria 3C Garcia, Ximo C

Equip docent de 4t d’ESO curs 2020-2021:

  Curs 2020-2021 professor/a
codi matèria nom i cognoms
CS Ciènces Socials CS4 Martínez, Verònica
 
Economia EC4 Canalda, Manel
Llatí LA4 Esteve, Manel
Filosofia FI4 Rech, Xavier
CN Biologia BG4 Juan, Fernando
Física i Química FQ4 Valle, Anna
Física i Química FQ4* Bonfill, Julià
EF Educació Física Casanova, Pep
EV Educació Visual EV4 Martínez, Marina
Educació Visual EV4* Martínez, Marina
MU Música Badal, Celestí
IA/SF Llengua Anglès IA4
Barrera, Neus
Llengua Francesa SF4 Ferreres, Àngels
LS Llengua Castellana LS4  
Reverter, Sefa
Pérez, Carme
 
LC Llengua Catalana LC4  
Reverter, Sefa
Mico, Veronica
 
MA Matemàtiques MA4  
Puchol, Lidón
 
 
OP Optatives Op.1/Op.2/Op.3  
RE / ET Religió Salvadó, Pili
Cultura i valors ètics Rech, Xavier
CS/APS CS – Aprenentatge servei Barrera, Neus/ Salvadó, Pili
TE Tecnologia-TE4 Barceló, Albert
Tecnologia-TE4* Lluch, Alfredo
Informàtica IN4 Barceló, Albert
TU Tutoria 4A Martínez, Verònica
Tutoria 4B Pérez, Carme
Tutoria 4C Puchol, Lidón