Vídeo, imatge i so

El Departament de Vídeo, Discjòquei i So agrupa al professorat del cicle de grau mitjà de la família d’imatge i so.

Cap de Departament: Sra. PIÑOL PIÑOL, Núria

Professorat:

  • Sr. MATAMOROS BORT,  Marc
    • Assignatures: MP01, MP02 i MP04 de 1r i MP03, MP05, MP06 i MP11
  • Sr. NOLLA GARCIA, Pol
    • Assignatures: MP04 i MP07 de 1r i MP05, MP06 i MP11
  • Sra. PIÑOL PIÑOL, Núria
    • Assignatures: MP02 i MP07 de 1r i MP06 i MP11

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament: