Manteniment

El Departament de Manteniment agrupa al professorat del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Instal·lacions i Manteniment Electromecànic.

Cap de Departament: Sr. ALONSO ELIAS, Joaquim

Professorat:

 • Sr.  ALONSO ELIAS, Joaquim
  • Assignatures:  M3, M4 de 1r curs  i   M1, M4, M6, M7 de 2n curs IM10
 • Sr.  BONFILL ROSELLÓ, Julià  
  • Assignatures: M1, M2, M5, M4, M8 de 1r curs IM10;  M2, M7 de 2n curs IM10; FQ(*) 4tESO
 • Sr. CANALDA VIDAL, Manel
  • Assignatures: Emprenedoria 3rESO, Economia 4tESO, Economia 1rBAT, Economia i Empresa 1rIM10, M3, M9 de 1r curs IM10; M6, M7 de 2n curs IM10
 • Sr.  LLUCH VERGE, Alfredo
  • Assignatures:  M1, M2, M5 de 1r curs IM10;  M1, M2, M5, M7 de 2n curs IM10, TE(*) 4tESO

(*) Matèries optatives del projecte Hort Ecològic de 4t d’ESO.

 

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament:

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament adaptats a la situació provocada per la COVID-19: