Batxillerat

Relació de professorat assignat a l’equip docent de Batxillerat del curs 2018-2019:

 

  Curs 2018-2019 professor/a grup
codi matèria 1rBAT nom i cognoms aula
CM Ciències del Món Cont. CM F Juan/ J Garcia A/B
EF Educació Física EF Josep Casanova A/B
FI Filosofia FI Olga Reverter A/B
IA Llengua Anglès IA-I Pili Juan/Belén Martí A/B
LS Llengua Castellana LS-I Montse García A/B
LC Llengua Catalana LC-I Marga Gil A/B
TU Tutoria 1A/B J Garcia/ F Juan A/B
LA Llatí LA-I Manel Esteve A/B
MA Matemàtiques MA-I F Reverter A/B
MS Matemàtiques CS MS-I Claudio Cosín A/B
GR Grec GR-I Manel Esteve
A/B
AT Literatura Catalana AT Sefa Reverter A/B
AU Literatura Universal AU no s’oferta aquest curs per matrícula insuficient
BI Biologia BI-I Fernando Juan A/B
CT Ciències de la Terra CT-I no s’oferta aquest curs per matrícula insuficient
DT Dibuix Tècnic DT-I Pilar Salvador A/B
EC Economia EC Claudi Pallarés A/B
EO Economia de l’Empresa EO-I Carme Caballer A/B
FS Física FS-I Xavier Castellà A/B
QI Química QI-I Anna Valle A/B
TE Tecnologia Industrial TI-I Albert Barceló A/B
HM Història del Món Cont. HM  Verónica Martínez
A/B
RE Religió RE Pili Salvadó A/B
SO Sociologia SO Olga Reverter A/B
SF    Francès SF I        Míriam Giménez A/B 

 

  Curs 2018-2019 professor/a grup
codi matèria 2nBAT nom i cognoms aula
HF Història de la Filosofia HF Olga Reverter A
HI Història HI Verónica Martínez A
IA Llengua Anglès IA-II SM J Barón/N Barrera A
LC Llengua Catalana LC-II Isidre Muñoz A
LS Llengua Castellana LS-II Tomàs Camacho A
TU Tutoria 2A Tomàs Camacho A
LA Llatí LA-II Manel Esteve A
MA Matemàtiques MA-II Clàudio Cosín A
MS Matemàtiques CS MS-II Anna Sanz A
AS Literatura Castellana AS Tomàs Camacho A
BI Biologia BG-II Fernando Juan A
CT Ciències de la Terra CT-II Fernando Juan A
DT Dibuix Tècnic DT-II Pilar Salvador A
EO Economia de l’Empresa EO-II Carme Caballer A
FS Física FS-II Marga Ripollés A
GG Geografia GG Manel Llarch A
GR Grec GR-II Manel Esteve A
HA Història de l’Art HA no s’oferta aquest curs per matrícula insuficient
QI Química QI-II Anna Valle A
TE Tecnologia Industrial TI-II Albert Barceló A
PS Psicologia PS Olga Reverter A
EM Estada a l’Empresa EM Anna Sanz A
SF Francès SF II Míriam Giménez A