Batxillerat

Currículum i orientació Batxillerat

En el següent enllaç podreu consultar l’Estructura, Matèries comunes, Matèries comunes d’opció i Matèries de modalitat i específiques així com altres aspectes relacionats amb el Batxillerat:

Currículum i orientació Batxillerat

 

Relació de professorat assignat a l’equip docent de 1r de Batxillerat del curs 2020-2021:
  Curs 2020-2021 professor/a
codi matèria 1rBAT nom i cognoms
CM Ciències del Món Cont. CM Garcia, Ximo
EF Educació Física EF Casanova, Pep
FI Filosofia FI Rech, Xavier
IA Llengua Anglès IA-I Palansi, Noemí/ Martí, Belén
LS Llengua Castellana LS-I Vidal, xavier/González, Cristina
LC Llengua Catalana LC-I Gil, Marga/Muñoz, Isidre
TU Tutoria 1A González, Cristina
LA Llatí LA-I Esteve, Manel
MA Matemàtiques MA-I Altava, Lidón
MS Matemàtiques CS MS-I Segarra, Jordi
GR Grec GR-I Esteve, Manel
AT Literatura Catalana AT no s’oferta aquest curs
AU Literatura Universal AU no s’oferta aquest curs
BI Biologia BI-I Juan, Fernando
CT Ciències de la Terra CT-I Beltran, Pilar
DT Dibuix Tècnic DT-I Rovira, Xavier
EC Economia EC Canalda, Manel
EO Economia de l’Empresa EO-I Caballer, Carme
FS Física FS-I Sanz, Anna
QI Química QI-I Valle, Anna
TE Tecnologia Industrial TI-I Barceló, Albert
HM Història del Món Cont. HM Arasa, Jordi
SF Francès SF I no s’oferta aquest curs
RE Religió RE Salvadó, Pili
SO Sociologia SO Rech, Xavier

 

Relació de professorat assignat a l’equip docent de 2n de Batxillerat del curs 2020-2021:
  Curs 2020-2021 professor/a
codi matèria 2nBAT nom i cognoms
HF Història de la Filosofia HF Rech, Xavier
HI Història HI Martínez, Verònica
IA Llengua Anglès IA-II Barrer, Neus/Ferreres, Àngels
LC Llengua Catalana LC-II Gil, Núria
LS Llengua Castellana LS-II Pérez, Carme
TU Tutoria 2A Rech, Xavier
LA Llatí LA-II Esteve, Manel
MA Matemàtiques MA-II Panisello, David
MS Matemàtiques CS MS-II Puchol, Lidón
AS Literatura Castellana AS no s’oferta aquest curs
BI Biologia BG-II Juan, Fernando
CT Ciències de la Terra CT-II no s’oferta aquest curs
DT Dibuix Tècnic DT-II Rovira, Xavier
EO Economia de l’Empresa EO-II Caballer, Carme
FS Física FS-II Sanz, Anna
GG Geografia GG Martínez, Verònica
GR Grec GR-II Esteve, Manel
HA Història de l’Art HA Mas, Martí
QI Química QI-II Valle, Anna
TE Tecnologia Industrial TI-II Barceló, Albert
PS Psicologia PS Rech, Xavier
EM Estada a l’Empresa EM Altava, Lidón
SF Francès SF II Ferreres, Àngels