Aprenem Junts

 

L’Aprenentatge servei és una metodologia, una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. Un projecte en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’alumnat alhora que ofereix un servei comunitari, aprèn a ser ciutadà/ana i a desenvolupar el compromís cívic.

En aquest enllaç trobareu tota la normativa.

Objectius del projecte:

Els objectius d’aquest projecte tenen en compte la Llei d’educació i el Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. Aquests objectius es concreten de la següent forma:

Finalitat última:

Garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Són objectius del Servei comunitari els següents:

  1. Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.
  2. Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
  3. Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn,  per tal de promoure la participació dels joves.
  4. Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
  5. Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
  6. Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

Per a més informació visiteu el blog del projecte: http://aprenemjuntssolderiu.blogspot.com.es/

[Trobareu les notícies relatives al projecte consultant el hashtag: #Aprenem Junts]