Antropologia

El Departament d’Antropologia agrupa al professorat de Ciències Socials, Història, Història Contemporània, Història de l’Art, Geografia, Economia de l’Empresa, Filosofia, Història de la Filosofia, Sociologia, Psicologia, Cultura Clàssica, Llatí, Grec, Religió i Cultura i Valors. Des del departament també es coordinen les programacions i criteris d’avaluació de les matèries: Emprenedoria 3rESO, Economia 4tESO i Economia 1rBAT que imparteix el Sr. Claudi Pallarés Mulet del Departament de Manteniment.

Cap de Departament:  Sr. ESTEVE FALQUET, Manuel

Professorat:

 • Sr. ESTEVE FALQUET, Manuel
  • Assignatures:  Llatí 4tESO, Llatí 1r i 2n BAT, Grec 1r i 2n BAT.
 • Sra. CABALLER LLOPIS, Carme
  • Assignatures: Economia de l’Empresa 1rBAT i 2nBAT
 • Sra. MARTÍNEZ LÓPEZ, Verònica
  • Assignatures: Ciències Socials  4t ESO, Geografia 2n BAT,  Història 2nBAT.
 • Sr. ARASA CENTELLES, Jordi
  • Assignatures: Ciències Socials 2n d’ESO , Cultura i valors ètics 2n ESO, Història del Món Contemporani a 1rBAT.
 • Sra. SALVADÓ ROSELL, Pilar
  • Assignatures: Religió ESO, APS 4tESO, Religió 1rBAT, reforç SIEI.
 • Sra. RECH, Xavier 
  • Assignatures: Cultura i valors ètics 4t ESO, Filosofia 4t d’ESO, Filosofia a 1r BAT i Història de la Filosofia a 2n BAT, Sociologia 1r BAT, Psicologia 2n BAT.
 • Sra. HIERRO , Laura
  • Assignatures: Ciències Socials 3r d’ESO, Història de l’Art 2n BAT, Cultura i valors ètics 3rESO, Cultura Clàssica 3rESO.
 • Sr. CANALDA VIDAL, Manel
  • Assignatures: Emprenedoria 3r ESO, Economia  4t ESO,  Economia 1rBAT.

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament:

Criteris d’avaluació adaptats a la situació produïda per la COVID-19 de les matèries impartides al departament: