Antropologia

El Departament d’Antropologia agrupa al professorat de Ciències Socials, Història, Història contemporània, Història de l’Art, Geografia, Economia de l’Empresa, Filosofia, Sociologia, Psicologia, Ètica i Religió. Des del departament també es coordinen les programacions i criteris d’avaluació de les matèries: Emprenedoria 3rESO, Economia 4tESO i Economia 1rBAT que imparteix professorat d’altres departaments didàctics.

Cap de Departament: Sra. MARTÍNEZ LÓPEZ, Verònica

Professorat curs 2017-2018:

 • Sra. MARTÍNEZ LÓPEZ, Verònica
  • Assignatures: Ciències Socials  4t ESO,  Cultura i valors ètics ESO, Història del Món a 1r BAT, Història 2nBAT .
 • Sra. CABALLER LLOPIS, Carme
  • Assignatures: Economia de l’Empresa 1rBAT i 2nBAT, OP 2n d’ESO
 • Sr. ESTEVE FALQUET, Manuel
  • Assignatures:  Llatí 4tESO, Llatí 1r i 2n BAT, Grec 1r i 2n BAT.
 • Sr. LLARCH GARCIA, Josep Manel
  • Assignatures: Ciències Socials 2n d’ESO , Cultura i valors ètics ESO, Geografia 2n BAT.
 • Sra. SALVADÓ ROSELL, Pilar
  • Assignatures: Religió ESO, APS 4tESO, Religió 1rBAT, reforç SIEI.
 • Sra. REVERTER NOLLA, Olga  
  • Assignatures: Cultura i valors ètics ESO, Filosofia 4t d’ESO, Filosofia a 1r i 2n BAT, Sociologia 1rBAT, Psicologia 2nBAT.
 •  Sr. ÀVILA BAYARRI, Alfonso
  • Assignatures: Ciències Socials 1r  i 3r d’ESO, Cultura clàssica 3rESO.Sr. ÀVILA BAYARRI, Alfonso

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament: