Antropologia

El Departament d’Antropologia agrupa al professorat de Ciències Socials, Història, Història contemporània, Història de l’Art, Geografia, Economia de l’Empresa, Filosofia, Sociologia, Psicologia, Ètica i Religió. Des del departament també es coordinen les programacions i criteris d’avaluació de les matèries: Emprenedoria 3rESO, Economia 4tESO i Economia 1rBAT que imparteix professorat d’altres departaments didàctics.

Cap de Departament: Sra. MARTÍNEZ LÓPEZ, Verònica

Professorat curs 2019-2020:

 • Sra. MARTÍNEZ LÓPEZ, Verònica
  • Assignatures: Ciències Socials  4t ESO,  Cultura i valors ètics 1rESO, Geografia 2n BAT,  Història 2nBAT .
 • Sra. CABALLER LLOPIS, Carme
  • Assignatures: Economia de l’Empresa 1rBAT i 2nBAT, OP 2n d’ESO
 • Sr. ESTEVE FALQUET, Manuel
  • Assignatures:  Llatí 4tESO, Llatí 1r i 2n BAT, Grec 1r i 2n BAT.
 • Sr. ARASA CENTELLES, Jordi
  • Assignatures: Ciències Socials 1r i 3r d’ESO , Cultura i valors ètics 1r ESO, Cultura Clàssica 3rESO, Història del Món a 1r BAT,
 • Sra. SALVADÓ ROSELL, Pilar
  • Assignatures: Religió ESO, APS 4tESO, Religió 1rBAT, reforç SIEI.
 • Sra. REVERTER NOLLA, Olga  
  • Assignatures: Cultura i valors ètics 3r i 4t ESO, Filosofia 4t d’ESO, Filosofia a 1r i 2n BAT, Sociologia 1rBAT, Psicologia 2nBAT.
 • Sra. ALONSO VALERO, Laura
  • Assignatures: Ciències Socials 2n d’ESO.
 • Sra. SUBIRATS  , Mar
  • Assignatures: Ciències Socials 3r d’ESO, Història de l’Art 2n BAT.

Criteris d’avaluació de les matèries impartides al departament: