Proyecto EJE

Els alumnes a través de la matèria optativa de 4t d’ESO «Crear i Gestionar la pròpia cooperativa» participen en el programa Empresa Joven Europea d’intercanvi entre cooperatives. Es tracta de potenciar l’esperit emprenedor a través de l’experiència real i pràctica i fomentar l’aprenentatge cooperatiu.