3r ESO

Informació del curs de 3r d’ESO

Horari i relació de professorat de 3rESO-A

Horari i relació de professorat de 3rESO-B

Matèries optatives del curs 19-20:

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
Segona llengua estrangera: Alemany Segona llengua estrangera: Alemany Segona llengua estrangera: Alemany
Art i simbologia Art i simbologia Volta el món i … millora’l
Disseny i impressió d’objectes en 3D Disseny i impressió d’objectes en 3D Disseny i impressió d’objectes en 3D
Cultura Clàssica Cultura Clàssica Cultura Clàssica
Els conflictes de la vida

Cultura i valors ètics:

RODA TRIMESTRAL
Un temps, una història Un temps, una història Un temps, una història
Espai i volum, el Pavelló de Suècia Espai i volum, el Pavelló de Suècia Espai i volum, el Pavelló de Suècia
RODA ANUAL
Francès

Projecte: Servei comunitari