ORGANIGRAMA

 

CÀRREC

PROFESSORA

CAP DE DEPARTAMENT GEMMA MARTÍ
COORDINADORA FP DUAL MARTA DOLZ
COORDINACIÓ DE PROJECTES CLARA CATALÀ
TUTORIA DUAL GEMMA MARTÍ / MARTA DOLZ / CLARA CATALÀ
TUTORIA FCT GEMMA MARTÍ / MARTA DOLZ / CLARA CATALÀ
CONSELL ESCOLAR GEMMA MARTÍ
COMISSIÓ COVID GEMMA MARTÍ
COORDINACIÓ IEDUCA GEMMA MARTÍ
TUTORIA 1er MARTA DOLZ
TUTORIA 2on CLARA CATALÀ