HORARI CONFINAMENT 2n CFGM

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
15:30 -16:30 MP02

Marta AB

Tutoria

Clara

MP07

Gemma AB

16:30 – 17:30 MP15

Marta

MP04

Clara