4t ESO C

El primer dia de confinament del grup hi haurà una sessió telemàtica de tutoria amb el grup classe a les 10:20 del matí i es penjaran les tasques de totes les matèries de classroom.
Els dies següents hi haurà dues sessions telemàtiques de dues matèries diferents per fer un seguiment de les tasques. L’enllaç a aquestes sessions es farà des del classroom de cada matèria.
Aquestes connexions telemàtiques són obligatòries.

Horari setmanal de confinament

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9:10 SOCIALS MATEMÀTIQUES
11:05 CASTELLÀ EDUCACIÓ FÍSICA TUTORIA
12:00
13:10 FRANJA 1

FRANCÈS

INFORMÀTICA

VISUAL I PLÀSTICA

FRANJA 2 

FILOSOFIA

BIOLOGIA

ARTS ESCÈNIQUES

ANGLÈS FRANJA 3 

ECONOMIA

TECNOLOGIA

CINEMA

CATALÀ