4t ESO B

El primer dia de confinament del grup hi haurà una sessió telemàtica de tutoria amb el grup classe a les 10:20 del matí i es penjaran les tasques de totes les matèries de classroom.
Els dies següents hi haurà dues sessions telemàtiques de dues matèries diferents per fer un seguiment de les tasques. L’enllaç a aquestes sessions es farà des del classroom de cada matèria.
Aquestes connexions telemàtiques són obligatòries.

Horari setmanal de confinament

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9:10 CASTELLÀ SOCIALS CATALÀ
11:05 MATEMÀTIQUES 


SIEI

FRANJA 2

(INFO)

TUTORIA
12:00

FRANJA 3

(VISUAL I PLÀSTICA)

13:10 FRANJA 1

(HORT)

ANGLÈS EDUCACIÓ FÍSICA
4t B Aula d’Acollida
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9:10 CASTELLÀ AA CATALÀ AA SOCIALS AA
11:05 MATEMÀTIQUES AA

FRANJA 2

(INFO)

12:00

FRANJA 3

(VISUAL I PLÀSTICA)

TUTORIA AA
13:10 FRANJA 1

(HORT)

ANGLÈS EDUCACIÓ FÍSICA