4t ESO A

El primer dia de confinament del grup hi haurà una sessió telemàtica de tutoria amb el grup classe a les 10:20 del matí i es penjaran les tasques de totes les matèries de classroom.
Els dies següents hi haurà dues sessions telemàtiques de dues matèries diferents per fer un seguiment de les tasques. L’enllaç a aquestes sessions es farà des del classroom de cada matèria.
Aquestes connexions telemàtiques són obligatòries.

Horari setmanal de confinament

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9:10 CATALÀ MATEMÀTIQUES ANGLÈS CASTELLÀ
11:05 EDUCACIÓ FÍSICA
12:00 TUTORIA SOCIALS
13:10 FRANJA 1

FRANCÈS

INFORMÀTICA

VISUAL I PLÀSTICA

FRANJA 2

FILOSOFIA

BIOLOGIA

ARTS ESCÈNIQUES

FRANJA 3

ECONOMIA

TECNOLOGIA

CINEMA