3r ESO C

El primer dia de confinament del grup hi haurà una sessió telemàtica de tutoria amb el grup classe a les 10:20 del matí i es penjaran les tasques de totes les matèries de classroom.
Els dies següents hi haurà dues sessions telemàtiques de dues matèries diferents per fer un seguiment de les tasques. L’enllaç a aquestes sessions es farà des del classroom de cada matèria.
Aquestes connexions telemàtiques són obligatòries.

Horari setmanal de confinament

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9:10 SOCIALS FiQ TECNOLOGIA
11:05 TUTORIA CASTELLÀ MATEMÀTIQUES 


SIEI 

CATALÀ
12:00 ANGLÈS
13:10 EDUCACIÓ FÍSICA VISUAL I PLÀSTICA BIOLOGIA

L’assignatura de Francès no té sessió de classe telemàtica però sí activitats al classroom: FRANCÈS