3r ESO A

El primer dia de confinament del grup hi haurà una sessió telemàtica de tutoria amb el grup classe a les 10:20 del matí i es penjaran les tasques de totes les matèries de classroom.
Els dies següents hi haurà dues sessions telemàtiques de dues matèries diferents per fer un seguiment de les tasques. L’enllaç a aquestes sessions es farà des del classroom de cada matèria.
Aquestes connexions telemàtiques són obligatòries.

Horari setmanal de confinament

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9:10 MATEMÀTIQUES CATALÀ FiQ
11:05 TECNOLOGIA EDUCACIÓ FÍSICA SOCIALS
12:00 TUTORIA
13:10 VISUAL I PLÀSTICA ANGLÈS CASTELLÀ

L’assignatura de Francès no té sessió de classe telemàtica però sí activitats al classroom: FRANCÈS

3r A Aula d’Acollida

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:15 CATALÀ AA FiQ AA
9:10 MATEMÀTIQUES AA CASTELLÀ AA
11:05 TECNOLOGIA EDUCACIÓ FÍSICA SOCIALS BIOLOGIA
12:00 TUTORIA
13:10 VISUAL I PLÀSTICA