2n ESO D

El primer dia de confinament del grup hi haurà una sessió telemàtica de tutoria amb el grup classe a les 10:20 del matí i es penjaran les tasques de totes les matèries de classroom.
Els dies següents hi haurà dues sessions telemàtiques de dues matèries diferents per fer un seguiment de les tasques. L’enllaç a aquestes sessions es farà des del classroom de cada matèria.
Aquestes connexions telemàtiques són obligatòries.

Horari setmanal de confinament

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:55 TUTORIA / MATEMÀTIQUES

9:15SIEI 2n

CASTELLÀ / SIEI 2n FIQ FRANCÈS
10:20 SOCIALS
11:15 TECNO ANGLÈS / SIEI 2n CATALÀ
12:55 MÚSICA EDUCACIÓ FÍSICA SIEI 2n

 

2n D SIEI

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:55 TUTORIA

9:15 MATEMÀTIQUES SIEI 2n

CASTELLÀ SIEI 2n FIQ
10:20 SOCIALS
11:15 TECNO ANGLÈS SIEI 2n CATALÀ SIEI 2n
12:55 MÚSICA EDUCACIÓ FÍSICA CATALÀ SIEI 2n