1r ESO D

El primer dia de confinament del grup hi haurà una sessió telemàtica de tutoria amb el grup classe a les 10:20 del matí i es penjaran les tasques de totes les matèries de classroom.
Els dies següents hi haurà dues sessions telemàtiques de dues matèries diferents per fer un seguiment de les tasques. L’enllaç a aquestes sessions es farà des del classroom de cada matèria.
Aquestes connexions telemàtiques són obligatòries.

Horari setmanal de confinament

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:55 ANGLÈS MÚSICA EDUCACIÓ FÍSICA VISUAL I PLÀSTICA
10:20
11:15 MATEMÀTIQUES BIOLOGIA (J. Masó)

BIOLOGIA (Sira)

SOCIALS
12:55 TUTORIA TECNOLOGIA CATALÀ (Eduard)

CATALÀ (Sira)