Servei Salut i Escola

El nostre centre ofereix un servei d’assessorament a l’alumnat amb l’objectiu de millorar la salut dels adolescents a través del centre d’atenció primària de salut. Aquest servei és de consulta oberta per a què els nois i noies puguin rebre informació relacionada amb la salut.

Horari del servei: dilluns 10-12h.

La infermera: Sara Marcelo.